• EU
 • English (UK)
 • Bulgaria
 • Croatian
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Greek
 • Italian
 • Polish
 • Romanian
 • Slovenian
 • Swedish
Платформа за обучение на Covenant capaCITY

Програмата се занимава с разработването на нови "Първо поколение" Планове за действия за устойчива енергия (ПДУЕ)  и предлага идеи за подобрения на вече съществуващите "Второ поколение" ПДУЕ. Тя дава основни насоки, предлага идеи, полезни съвети и инструменти за действия при работа с гражданите, структурите, местните политици  и техническия персонал. Запознайте се с платформата и станете обучаващ се или обучител!

Започнете обучението сега, като изберете една от осемте взаимно свързани теми, изброени по-долу:

Log inWaste 1Water 2Waste 2Mobility 2Buildings 2Procurement 2Stakeholder 2SEAP 2GHG 2Level 2Buildings 1Click here for Mobility moduleClick here for Trainer LibraryClick here for Stakeholders' moduleClick here for Level 1 modulesClick here for Water moduleClick here for GHG inventories moduleClick here for SEAP development moduleClick here for Procurement module
Legal Notice
Project coordinator:Logo ICLEI
Supported by:Logo IEE